Takk for din søknad

Vi påbegynner nå arbeidet med å løse din sak og du vil straks bli kontaktet.

Hvis du har sendt inn søknad om lån til andre banker, ber vi om informasjon om dette snarest, da dette kan påvirke hva vi foretar oss i din sak.

NorgesFinans er svært opptatt av å levere kvalitet og effektivitet i alle faser av samarbeidet med våre klienter. Som oppdragsgiver skal du oppleve oss som en aktiv og løsningsorientert partner, som forstår og prioriterer din sak og dine behov.

Vårt samarbeid starter med at vi i fellesskap danner en handlingsplan ut i fra gjeldende forutsetninger og avtaler en felles målsetting for samarbeidet. Dette gir oss forutsigbarhet og kontinuitet i arbeidet og gir samtidig god måloppnåelse.

Våre styrker:

  • Vi skreddersyr en løsning tilpasset den enkelte kunde.
  • Vi skal gi deg trygghet på at du og dine behov blir prioritert.
  • Vi setter vår ære i at du du skal bli fornøyd.

Din oppgave:

  • Jobbe aktivt for vår felles målsetting.

Ved å være en aktiv pådriver og ha tydelig kommunikasjon underveis i prosessen, kan du prege vårt samarbeid og sikre et godt resultat.

Vennlig hilsen
NorgesFinans